Airlux Polska

Dotacje na rozwój OZE

Program "Mój prąd"

Dotacja na Mikroinstalację

pkef

Fotowoltaika

Start programu

Kolejna edycja programu Mój prąd ruszyła z dniem 15.12.2022. Maksymalna kwota dofinansowania inwestycji wzrosła do 31 tyś zł

Wysokość dotacji

 • dotacja na instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kWp do 7 tyś zł
 • dofinansowanie do zakupu magazynu energii do 16 tyś
 • dotacja za zakup magazynu energii – dotacja do 5 tyś zl
 • zakup i montaż systemu zarządzającego energią dotacja do 3 tyś

Cel programu

Program którego celem jest eliminacja gazów cieplarnianych poprzez wspieranie rozwoju instalacji PV wraz z osprzętem poprawiającym autokonsumpcję. Dotacje przewidują wsparcie mikroinstalacji, magazynów ciepła, magazynów energii i systemów zarządzania energia.

Na co można otrzymać dotację?

 • mikroinstalacja fotowoltaicza
 • magazyn energii
 •  system EMS/HEMS
 • magazyn ciepła tj. zasobnik lub bufor umożliwiający magazynowanie ciepła

Start programu

Kolejna edycja programu Czyste Powietrze ruszyła z dniem 3.01.2023. Maksymalna kwota dofinansowania inwestycji wzrosła do 135 tys zł.  

Wysokość dotacji

 • jeśli twój dochód wynosi do 135 tys rocznie możesz otrzymać do 66 tyś zł dotacji
 • jeśli miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894zł otrzymasz do 99 tyś zł dotacji
 • jeśli miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090zł otrzymasz do 135 tyś zł dotacji

Cel programu

Program wystartował w 2018 roku a jego głównym celem jest eliminacja zanieczyszczeń atmosfery poprzez kompleksową termomodernizację budynku wrac z wymiana źródła ogrzewania.

Na co można otrzymać dotację?

 • mikroinstalacja fotowoltaicza
 • pompa ciepła lub inne źródło grzewcze budynku
 • termomodernizacja budynku obejmująca np. wymienę stolarki, docieplenie

Program "Czyste powietrze"

Dotacja na pompę ciepła

vent

Pompa ciepła